CGC Logo - Rhagoriaith 1-1

Newyddion

07 Awst 2020

JAZZ LANGDON YN ENNILL GWOBR DYSGWR Y FLWYDDYN

Mae Jazz Langdon, cyn-fyfyrwraig ar gwrs Cynllun Sabothol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i choroni’n Ddysgwr y Flwyddyn fel rhan o ŵyl Eisteddfod Amgen 2020.

06 Awst 2019

Canolfan Rhagoriaith Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i lansio adnodd hyfforddi cenedlaethol cyntaf o’i fath ym maes Cyfieithu ar y pryd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg.

Ar faes y Brifwyl yn 2019 lansiodd Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, llwyfan cenedlaethol, Cyfieithu ar y Pryd Cymru, yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC.

17 Meh 2019

Sefydlu partneriaeth newydd er mwyn datblygu carfan newydd o Is-deitlwyr i’r dyfodol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi bod Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol, Rhagoriaith, yn sefydlu partneriaeth gyda chwmni sydd wedi ennill cytundeb gwasanaeth is-deitlo newydd S4C – Cyfatebol.

04 Rhag 2018

Rhagoriaith ar daith!

Bu Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ar daith o gwmpas Cymru yn 2019, yn hyrwyddo cwrs unigryw sy’n cael ei gynnig gan y Brifysgol, sef Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd.

17 Hyd 2018

Y Drindod Dewi Sant yn sefydlu canolfan i arwain ar ddarpariaeth hyfforddiant iaith

Yn Hydref 2018, lansiodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ganolfan iaith i gynnig amrediad o wasanaethau’n ymwneud â’r iaith Gymraeg.

02 Chw 2018

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, y Farwnes Eluned Morgan, yn ymweld â’r Drindod Dewi Sant i weld cwrs arloesol yn cael ei addysgu

Ar Ddydd Gwener, 2 Chwefror 2018, bu’r Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, yn ymweld â champws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin er mwyn gweld cwrs Cymraeg arloesol i athrawon yn cael ei ddarparu.