CGC Logo - Rhagoriaith 1-1

Cyfieithu ar y Pryd

Darpariaeth / Cyrsiau

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, cynigia Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyfle unigryw i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd.

Mae’r Dystysgrif yn rhan o gynllun Meistr Cenedlaethol, sef MA Astudiaethau Cyfieithu.


cyfle i ennill cymhwyster galwedigaethol sy’n berthnasol i’r gweithle
cymhwyster a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant cyfieithu
hyfforddiant mewn grwpiau bychain yn y Brifysgol
digonedd o gyfle i ymarfer cyfieithu ar y pryd cyn mentro i’r gweithle
cyfle i ddysgu sut i osod a gofalu am offer cyfieithu ar y pryd
cyfle i ennill profiad yn y gweithle o dan hyfforddiant
Rhagor o fanylion