CGC Logo - Rhagoriaith 1-1

Hyfforddiant Iaith yn y Gweithle

Darpariaeth / Cyrsiau

Cyrsiau dysgu Cymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i gyrff allanol i’w cynorthwyo i ymateb i ofynion y Safonau Iaith.

Cysylltu â ni