CGC Logo - Rhagoriaith 1-1

Cyrsiau Sabothol

Darpariaeth / Cyrsiau

Rhaglen o gyrsiau iaith ar gyfer athrawon, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth yw’r Cynllun Sabothol, a’i nod yw cynyddu nifer yr ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Rhagoriaith sy’n gyfrifol am redeg cyrsiau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol dan nawdd y Llywodraeth yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru, yn ogystal â chymedroli’r holl gyrsiau ym mhob rhanbarth yn genedlaethol.

Cynhelir cyrsiau lefel Mynediad, Sylfaen ac Uwch, ac mae pob un yn rhad ac am ddim, gyda Llywodraeth Cymru yn talu costau cyflenwi yn ogystal â chostau teithio a llety.

Lefel Mynediad

Ar gyfer
Cynorthwywyr dosbarth (ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog)

Pryd
Dyddiadau i ddod

Ble
Abertawe, Caerfyrddin, Y Drenewydd

Lefel Sylfaen

Ar gyfer
Athrawon cynradd (ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog)

Pryd
Dyddiadau i ddod

Ble
Abertawe, Caerfyrddin, Y Drenewydd

Lefel Uwch

Ar gyfer
Cynorthwywyr dosbarth y Cyfnod Sylfaen yn y sector cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, a darlithwyr AB

Pryd
Dyddiadau i ddod

Ble
Abertawe, Caerfyrddin

Lefel Uwch Cyfunol

Ar gyfer
Athrawon cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, a darlithwyr AB

Pryd
Dyddiadau i ddod

Ble
Abertawe, Caerfyrddin

Cysylltu â ni