CGC Logo - Rhagoriaith 1-1

Darpariaeth / Cyrsiau

Rhagoriaith hyfforddiant iaith

Hyfforddiant Iaith yn y Gweithle

Cyrsiau dysgu Cymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i gyrff allanol i’w cynorthwyo i ymateb i ofynion y Safonau Iaith.

Mwy o Wybodaeth
Rhagoriaith cyrsiau dysgu cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Cyrsiau rhan amser/dysgu o bell, sy’n cynnwys Tystysgrif (Sylfaen ac Uwch) mewn Cymraeg Ymarferol.

Mwy o Wybodaeth
Rhagoriaith modiwl gloywi iaith 2

Modiwlau Gloywi Iaith

Modiwlau gloywi iaith i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau gradd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mwy o Wybodaeth
Rhagoriaith is deitlo

Is-deitlo

Tystysgrif ôl-raddedig ym maes is-deitlo – yr unig un o’i bath yng Nghymru, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mwy o Wybodaeth
Rhagoriaith cyfieithu ar y pryd 2

Cyfieithu ar y Pryd

MA Astudiaethau Cyfieithu – Cynllun Meistr cenedlaethol sy’n cael ei gydanbod gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Mwy o Wybodaeth

Cyrsiau Sabothol

Cyfleoedd datblygiad proffesiynol rhad ac am ddim i ymarferwyr addysgu.

Mwy o Wybodaeth
Rhagoriaith adnoddau

Masnachol

Cyrsiau dysgu Cymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i gyrff allanol.

Mwy o Wybodaeth