JAZZ LANGDON YN ENNILL GWOBR ‘DYSGWR Y FLWYDDYN’

Mae Jazz Langdon, cyn-fyfyrwraig ar gwrs Cynllun Sabothol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i choroni’n Ddysgwr y Flwyddyn fel rhan o ŵyl Eisteddfod Amgen eleni. Yn hanu o ardal Arberth yn Sir Benfro, daeth Jazz i’r Drindod Dewi Sant ym mis Medi 2018 fel un o fyfyrwyr cwrs dysgu Cymraeg Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y…