Mae Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn mynd ar daith o gwmpas Cymru dros yr wythnosau nesaf, yn hyrwyddo cwrs unigryw sy’n cael ei gynnig gan y Brifysgol, sef Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu ar y pryd.

Dyma’r unig hyfforddiant yn y maes hwn sydd ar gael yng Nghymru ac mae’n cael ei gefnogi’n llawn gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.  Gydag un sesiwn eisoes wedi ei chynnal yn Aberystwyth, mae sesiynau blasu eto i ddod yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon.

Dywedodd Dr Lowri Lloyd, Cyfarwyddwr Rhagoriaith, “Mae’r cwrs ei hun yn gyfle unigryw i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd.  Ry ni’n ymwybodol fod nifer o gyfieithwyr testun â diddordeb mewn cyfieithu ar y pryd, ond efallai yn ansicr ynghylch mynd ati i feistroli’r grefft, ac felly dyma fynd ati i drefnu sesiynau blasu ar draws Cymru er mwyn rhoi cyfle i gyfieithwyr gael profiad mewn awyrgylch anffurfiol, o dan hyfforddiant.  Gyda galw cynyddol am gyfieithwyr ar y pryd yn sgil y Safonau Iaith Gymraeg, mae’n gyfle gwych i ni fel darparwr ac i unigolion sydd eisiau ennill sgil newydd neu arallgyfeirio o ran eu gyrfa efallai.  Mae’r ymateb wedi bod yn wych hyd yma, gyda degau o bobl wedi archebu lle ar y sesiynau.”

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar ôl ym mhob lleoliad, a gellir archebu lle drwy’r dolenni isod, neu drwy e-bostio rhagoriaith@pcydds.ac.uk

 

30 Tachwedd, Caerdydd – Archebu lle

14 Rhagfyr, Caerfyrddin – Archebu lle

11 Ionawr, Caernarfon – Archebu lle