Mae’r Ganolfan yn cynnig cyrsiau dysgu Cymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i gyrff allanol i’w cynorthwyo i ymateb i ofynion y Safonau Iaith. Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu’n strategol at agendâu strategol ar lefel genedlaethol mewn perthynas â’r Safonau Iaith a’r targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

 

Mae arbenigeddau’r staff a’u profiad o ddysgu ar gyrsiau’r cynllun Sabothol yn golygu y gallant gynnig hyfforddiant o’r ansawdd uchaf sydd wedi ei deilwra ar gyfer gweithleoedd penodol. Mae ein cleientiaid yn cynnwys y Comisiynydd Plant, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, staff Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, Cyngor Sir Gâr, Tai Ceredigion a Chyfoeth Naturiol Cymru.

 

Gellid cynnig hyfforddiant iaith ar delerau masnachol i’r sector addysg yng Nghymru, ac rydym wedi darparu hyfforddiant mewn swydd i athrawon a chynorthwywyr dosbarth mewn nifer o leoliadau sy’n cwrdd â’u gofynion penodol.