llun dysgi

Cyrsiau Sabothol

Cyfleoedd datblygiad proffesiynol rhad ac am ddim i ymarferwyr addysgu.

llun dysgi

Hyfforddiant Iaith yn y Gweithle

Cyrsiau dysgu Cymraeg a hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i gyrff allanol i’w cynorthwyo i ymateb i ofynion y Safonau Iaith.

llun dysgi

Cyfieithu ar y Pryd

MA Astudiaethau Cyfieithu – Cynllun Meistr cenedlaethol sy’n cael ei gydanbod gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

World Map

Is-deitlo

Tystysgrif ôl-raddedig ym maes is-deitlo – yr unig un o’i bath yng Nghymru, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Llun Myfyrwir

Modiwlau Gloywi Iaith

Modiwlau gloywi iaith i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau gradd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

World Map

Cyrsiau Dysgu Cymraeg

Cyrsiau rhan amser/dysgu o bell, sy’n cynnwys Tystysgrif (Sylfaen ac Uwch) mewn Cymraeg Ymarferol.