Canolfan Rhagoriaith Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i lansio adnodd hyfforddi cenedlaethol cyntaf o’i fath ym maes Cyfieithu ar y pryd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg.

Ar faes y Brifwyl eleni fe lansiodd Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, llwyfan cenedlaethol, Cyfieithu ar y Pryd Cymru, yng nghwmni Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan AC.   Cyfieithuarypryd.cymru yw’r adnodd hyfforddi cyntaf o’i fath yng Nghymru a fydd yn darparu cefnogaeth i unigolion sy’n dymuno dysgu ac ymarfer y…

Sefydlu partneriaeth newydd er mwyn datblygu carfan newydd o Is-deitlwyr i’r dyfodol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi bod Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol, Rhagoriaith, yn sefydlu partneriaeth gyda chwmni sydd newydd ennill cytundeb gwasanaeth is-deitlo newydd S4C – Cyfatebol. Sefydlir y bartneriaeth yn sgil datblygiad Tystysgrif Ôl-raddedig y mae’r Brifysgol wedi ei chynllunio ym maes Is-deitlo, sef yr unig gymhwyster proffesiynol cyfrwng Cymraeg…

Rhagoriaith ar daith!

Mae Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn mynd ar daith o gwmpas Cymru dros yr wythnosau nesaf, yn hyrwyddo cwrs unigryw sy’n cael ei gynnig gan y Brifysgol, sef Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu ar y pryd. Dyma’r unig hyfforddiant yn y maes hwn sydd ar gael yng Nghymru ac mae’n…