Rhagoriaith ar daith!

Mae Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn mynd ar daith o gwmpas Cymru dros yr wythnosau nesaf, yn hyrwyddo cwrs unigryw sy’n cael ei gynnig gan y Brifysgol, sef Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu ar y pryd. Dyma’r unig hyfforddiant yn y maes hwn sydd ar gael yng Nghymru ac mae’n…